Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening?

Wij vinden het heel erg belangrijk dat u tevreden bent. We doen er dan ook alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u, ondanks onze inspanningen, niet optimaal tevreden bent over de diensten die we hebben geleverd. Mocht dit het geval zijn, dan vragen wij u vriendelijk de onderstaande klachtenprocedure te volgen. In de regel zullen we er vervolgens alles aan doen om uw klacht te herstellen.

Wat de situatie ook geweest is, uw klacht moet worden aangehoord en opgelost. Uw klacht wordt door ons dan ook altijd serieus genomen. Voor een adequate en zorgvuldige behandeling vragen wij u de volgende procedure te volgen:

Probeer uw klacht eerst te bespreken met de betreffende financiële dienstverlener. Iedereen verdient een tweede kans;
Is de afhandeling met de financiële dienstverlener niet naar tevredenheid verlopen, meldt uw klacht dan middels het online meldformulier op deze pagina of stuur deze per post naar ons postadres: Max Hypotheken, Tijnmuiden 77, 1046 AK Amsterdam.
Heeft u een klacht gemeld, dan ontvangt u doorgaans binnen 1-2 werkdagen een ontvangstbevestiging en binnen 2 weken een inhoudelijke reactie.
Is de klacht binnen 8 weken na het indienen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (het Kifid) voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. De geschillenprocedure vindt u op de website van het Kifid.
U kunt te allen tijde terecht bij de burgerlijke rechter als u daar een geschil aan wilt voorleggen.

Online meldformulier